Zasady prywatności

GREEN ROSE poważnie odnosi się do prywatności klientów. Poniższe zasady charakteryzują nasz szacunek do prywatności:


✔Przetwarzając i przechowując dane osobowe Firma GREEN ROSE, NIP 302769484 wdraża środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, a także przed wszelkim innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem 27 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

✔Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas państwo, powierzając nam swoje dane osobowe. Zawsze korzystamy z danych osobowych uczciwie oraz tak, aby nie zawieść państwa zaufania.

✔Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

✔Dostęp do danych osobowych, mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

✔W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt w celu rozwiania takich wątpliwości.

✔Dane podane w trakcie rejestracji do założenia konta są przetwarzane wyłącznie przez GREEN ROSE i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

✔W trakcie rejestracji prosimy o: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, numer domu, lokalu, miasto i kod pocztowy), e-mail, numer telefonu.

✔W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybierze państwo dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, numer domu, lokalu, miasto i kod pocztowy), numer telefonu do odbiorcy.

✔W szczególnych sytuacjach, gdy obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, sklep dane takie udostępni.

✔GREEN ROSE pozostawia sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania green-rose.eu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.O takiej zmianie GREEN ROSE powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

✔W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu drogą mail'ową


info@green-rose.eu

Z poważeniem

Garderoba GREEN ROSE